Job

How to Apply

ช่างเทคนิคและไฟฟ้า

AUDI – VOLKSWAGEN

อัตรา

1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์
  • มีความชำนาญเรื่องการใช้ Software รถยนต์
  • มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษยานยนต์เป็นอย่างดี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

087-805-5897

วิธีการสมัครตำแหน่งช่างยนต์

สมัครโดยตรง

– รับสมัครทุกวันจันทร์-เสาร์ (08:30-17:30 น.)

เอกสารที่ใช้

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– หลักฐานการศึกษา

– รูปถ่าย1นิ้ว 1 ใบ